select

Độc đáo trong tính chất là giá trị của gelatin.


 
Gelatin là một loại thực phẩm tự nhiên. Trên lý thuyết, nó là một protein tinh khiết. Nó không chứa thành phần biến đổi gen (GMO), cũng như gluten hay cholesterol, không có chất béo hoặc carbohydrate và khả năng có thể bị dị ứng với gelatin là rất thấp.


Gelatin là một vĩ mô phân tử với nhiều tính chất thú vị và quan trọng cho các ngành công nghiệp. Trong ứng dụng, những tính chất quan trọng nhất của gelatin là khả năng liên kết gel, kiểm soát nhiệt độ nóng chảy  và có độ nhớt. Ngoài ra, sự hình thành và ổn định bọt và nhũ tương cũng như độ pH và điểm đẳng điện có tầm quan trọng đáng kể.

Một trong những giá trị lớn nhất của gelatin là khả năng hình thành dung dịch trong suốt, dung dịch này sẽ đông lại khi làm lạnh và tan ra khi đun nóng. Tăng độ nhớt, hình thành lớp màng trên bề mặt, khả năng hấp thụ một lượng lớn nước và chức năng như một bộ nệm là thông số ứng dụng quan trọng của gelatin.