select

TamLong® Gelatin – Không thể thiếu trong ngành sản xuất thực phẩm.


 
Gelatin là một dạng thực phẩm cao cấp và được sử dụng trong nhiều ngành sản xuất. Bất cứ sản phẩm cần chất tạo đông, chất ổn định, chất kết dính, chất bền vừng hệ nhũ tương, ngăn cản sự tái kết tinh, chất tạo bọt, tạo màng, tác nhân lọc đều cần sử dụng đến gelatin – sản phẩm của tự nhiên.


Hơn thế nữa, gelatin được sử dụng để làm giàu protein, giảm chất béo/carbohydrate cho thực phẩm. Sự phát triển của các sản phẩm ít chất béo (semi-fat, low-fat, light food) rất khó có khả năng diễn ra nếu thiếu gelatin. Trong nghành sản xuất loại bơ ít béo, bơ thực vật, bánh ngọt ít béo, pho mai, bánh kẹo không đường, wine gums, gelatin được sử dụng một cách hoàn hảo. Lý do cho điều đó là vì gelatin có thể liên kết với một lượng lớn nước để tạo thành gel và đồng thời mang lại các sản phẩm thuộc tính cần thiết mà các nhà sản xuất mong muốn. Đây chính là điều kiện đáng giá trong việc phát triển thành công sản phẩm mới.