select

TamLong® Gelatin trong sản phẩm thay thế máu.


 
Trong cấp cứu, sản phẩm có gelatin thường được sử dụng để bù máu trong các trường hợp mất máu khẩn cấp. Các loại gelatin đặc biệt được sử dụng cho các chất làm tăng huyết tương, các công ty dược phẩm xử lý chúng qua nhiệt, enzyme trước khi đóng gói để sẵn sang sử dụng.