select

TamLong® Gelatin trong giải khát - Nắm giữ một khía cạnh về chất lượng.

  

Gelatin được sử dụng trong ngành sản xuất đồ uống giải khát nhằm loại bỏ các yếu tố gây đục trong nước hoa quả, bia và rượu. Gelatin có độ bloom thấp đặc biệt thích hợp với ứng dụng này vì khả năng đồng nhất tốt trong đồ uống lạnh mà không bị đông. Gelatin chủ yếu kết hợp với dung dịch silica và betonite. Điều này giúp các loại rượu, nước hoa quả trở nên trong suốt.