select

TamLong® Gelatin trong Bakery – Không chỉ là lớp phủ bên ngoài.


    
Trong các loại bánh, bột và lá gelatin được sử dụng để làm nên cấu trúc liên kết gel. Gelatin không chỉ cải thiện tính ổn định và khả năng cắt lát bánh, nó còn khiến người ăn có cảm giác tuyệt vời như có kem trong miệng. Thêm vào đó, khi kết hợp với gelatin, món ăn sẽ tạo nên lớp men vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn. Ví dụ như bánh Mousse hay donuts.