select

TamLong® Photogelatin – Nắm giữ những ký ức của bạn.

 
 

Một sự kết hợp độc đáo của các tính chất đặc biệt khiến gelatin trở thành thành phần cốt yếu trong ngành sản xuất phim ảnh.

Chức năng của gelatin là làm chất keo bảo vệ trong sản xuất tinh thể bạc halogen cho x-ray, phim ảnh hay các tài liệu đồ họa. Ngoài ra, gelatin làm ổn định các khớp nối và màu sắc nhũ tương được sử dụng trong ảnh màu. Gelatin được sử dụng để sản xuất lớp màng phim và điều chỉnh độ nhớt của dung dịch đúc. Nó còn được sử dụng trong ảnh nghệ thuật, dò khuyết tật (NDT), toàn ảnh (holography) và vật liệu in phun. Thật khó có thể lưu  giữ lại những khoảnh khắc tuyệt diệu trong cuộc sống của bạn nếu không có ứng dụng của gelatin trong nhiếp ảnh.