select

TamLong® Gelatin trong lớp bọc vitamin.


   
Gelatin đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ổn định và dạng vitamin dựa trên cơ sở dầu (A + E) cho con người và động vật. Bột mịn cung cấp vitamin A hoặc E cho vào dung dịch gelatin có thể chuyển hóa thành bột free-flowing bằng sử dụng công ngệ đặc biệt và quá trình làm khô. Bột đó có thể dễ dàng phân tán trong dung dịch nước. Ngoài ra, vitamin được sản xuất với lớp màng bọc gelatin đặc biệt trở nên ổn định và tránh sự ảnh hưởng của ánh sáng và quá trình ôxy-hóa. Lớp bọc có thể tan ra trong cả nước nóng và nước lạnh. Viên vitamin sủi là một ví dụ điển hình.